Det finns alltid alternativ men dessa är oftast dyrare, mer miljöovänliga och krångligare.

- UV-Ljusrör drar mer energi, behöver bli varma innan de ger effekt (alt. vara på dygnet runt).
- Hetvattenspolning, tar tid, tar en hel del energi och ger inget säkert resultat.

- Klor och kemikalier är dyrt, sämre för miljön, tar tid och därmed ett sämre alternativ.

Bästa valet är med andra ord UV-LED !!

info@uvledwater.se